Archive for April 28th, 2010

Kaab Bin Zuhair

Assalamu’laikum warahmatullahi wabarakatuh..

Ka’ab bin Zuhair  bin Abi Salma. Beliau hidup pada zaman jahiliah dan zaman islam. Oleh itu beliau di kenali sebagai penyair mukhodram.Beliau mempelajari syair daripada ayahnya, Zuhair bin Abi Salma iaitu penyair terkenal pada zaman jahiliah. Beliau sememangnya dari keturunan penyair.

Sepertimana yang kita ketahui, Ka’ab dan abangnya Bujair pernah merasai hidup sebagai muslim.Orang yang pertama memeluk islam di antara mereka berdua adalah Bujair.Pada masa itu Ka’ab berterusan dengan agama beliau iaitu menyembah selain ALLAH sehinggalah pembukaan Kota Mekah, dan beliau turut mencaci,menghina dan mengkeji Rasulullah s.a.w. dengan syair beliau.Setelah Rasulullah s.a.w mendengar syair kejian daripada Ka’ab,maka Rasulullah s.a.w terus memberi janji buruk kepada Ka’ab.Maka Bujair telah menulis surat kepada Ka’ab bahawa Rasulullah s.a.w akan membunuh setiap penyair yang mengkeji baginda s.a.w kecuali mereka yang telah memeluk islam. Setelah mendapat tahu tentang janji buruk Rasulullah s.a.w, Ka’ab berasa takut dan ingin meminta maaf kepada rasulullah s.a.w.Lalu beliau pun pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan rasulullah s.a.w.Pada ketika itu rasulullah s.a.w sedang berada di dalam masjid bersama para sahabat baginda. Lalu Ka’ab pun datang kepada Rasulullah s.a.w dengan menutupi wajahnya,lalu berkata kepada Rasulullah s.a.w: Wahai Rasulullah, jika K a’ab bin Zuhair datang kepada kamu bertaubat dan ingin memeluk Islam,adakah kamu menerimanya?Jawab Rasulullah s.a.w: Sudah tentu aku akan menerimanya.Setelah itu,Ka’ab membuka penutup mukanya lalu berkata: Akulah Ka’ab bin Zuhair.Maka orang-orang ansor menyerbu dan mencaci Ka’ab,tetapi di halang oleh Rasulullah s.a.w.Lalu Ka’ab mendendangkan syair beliau untuk Rasulullah s.a.w:

Ada yang berkata Rasulullah s.a.w menanggalkan burdahnya(kain yang diletakkan di bahu Rasulullah) dan memberikannya kepada Kaab ketika sampai pada bait yang ke-18.Oleh yang demikian, dikenali kosidah Ka’ab ini dengan ‘BURDAH’..

Keistimewaan syair beliau adalah di mulai dengan ‘ghazal’ (kesedihan penyair disebabkan perpisahan dengan kekasihnya). Ghazal ini di panggil maudhui’ iaitu khayalan semata-mata. Kemudian  pada bait seterusnya simpati dan kemaafan kepada rasulullah s.a.w. Manakala bait terakhir ialah  kepujian kepada rasulullah s.a.w.


Advertisements